DialOk tarjoaa käyttöösi tavoittavat ja tehokkaat outbound-kampanjat.

Outbound auttaa asiakkaiden aktivoinnissa

Yritykset tarvitsevat uusia toimintatapoja aktivoida nykyisiä ja uusia asiakkaita kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Yritykset, jotka reagoivat muutokseen nopeasti, vahvistavat asemiaan markkinoilla.

Monilla toimialoilla outbound-kampanjoiden kysyntä on lisääntynyt, sillä yrityksillä on korostunut tarve tavoittaa asiakkaita proaktiivisesti itse myynnin kasvattamiseksi.

Mikä on outbound?

Haluaisitko tietää enemmän asiakkaistasi, tehdä lisämyyntiä tai onko sinulla tuote tai palvelu, josta potentiaaliset asiakkaasi eivät vielä tiedä?

Outboundissa yritys on aktiivisessa roolissa. Palvelua voidaan käyttää uusasiakashankintaan, olemassa olevien asiakkaiden uudelleen aktivointiin sekä asiakassuhteiden ylläpitoon esimerkiksi tilannekartoituksilla, yhteystietojen päivittämisellä ja asiakastutkimuksilla.

Asiakaskontaktointia ja uusasiakashankintaa hoidetaan yrityksissä usein muiden asiakkuudenhallinnan ja myyntitöiden ohella. Usein koetaan, että kun se tehdään itse, pystytään paremmin tuomaan esille yrityksen arvot ja luomaan positiivista asiakaskokemusta.

Automatisointi mahdollistaa myös joitakin prosesseja, esimerkiksi tekstiviestien lähettämiset tietyin väliajoin. Usein strategiseen lähestymiseen, systemaattiseen jälkihoitoon, raportointiin ja jatkuvuuteen ei kuitenkaan jää tarpeeksi resursseja ja osaamista talon sisällä.

Ulospäin soittaminen koetaan usein aggressiivisena myyntinä ja pelkona on, että se tuottaa yrityksellä negatiivista asiakaskokemusta ja mainetta.

Ammattimaisen kumppanin kanssa toteutettuna kampanja saa kuitenkin pohjakseen asiakaslähtöisen ja palvelevan otteen ja tavoitteiden toteuttamiseen käytetään yrityksen brändin mukaista toimintaa.

Outbound-kampanjalla tuloksia

Palvelu lähtee käyntiin pilotoinnilla, jossa perehdytään ensin asiakasyrityksen liiketoimintaan ja ydinviestiin, jonka yritys halua itsestään välittää ja määritellään yhdessä pilotoinnin tavoitteet. Onnistuneella ulkoistuksella voidaan saada rakennettua yritykselle kokonaan uudenlainen liiketoimintamalli tai asiakkuuksienhoitoprosessi.

Laadullinen kontaktointi tuottaa asiakasymmärrystä, jota voidaan hyödyntää laajemmin liiketoiminnan kehittämisessä.

Kilpailu on kovaa, onko sinulla varaa jättää kontaktoimatta nykyiset ja potentiaaliset asiakkaasi?

Mihin outbound sopii?

Ajanvaraus

Outbound sopii monipuolisesti eri toimialoille.

Palvelua käytetään tälläkin hetkellä esimerkiksi hammaslääkäripalveluiden, parturi-kampaamoiden, autohuoltojen ja fysioterapian ajanvarauksiin.

Palvelusopimukset

Palvelu on oiva liikevaihdon piristäjä myös erilaisten palvelusopimusten myymisessä.

Soveltuvia liiketoiminta-alueita ovat muun muassa kuntosalit, lomakeskukset ja vaikkapa sähkösopimuksen kilpailutus. 

Varainhankinta

Varainhankinta tarvitsee ihmisiä ja lahjoituksia.

Soittokampanjalla tavoitat niin uudet kuin vanhatkin jäsenet, lahjoittajat sekä tukihenkilöt.

Asiakastietojen päivitys

Soittokampanjalla tavoitat olemassa olevat asiakkaasi ja päivität vanhentuneita tai puuttuvia asiakastietoja.

Samalla kun tutustutte uudestaan, avautuu mahdollisuus tarvekartoitukselle ja lisämyynnille.

Money Maker -takuu

Palvelun kustannukset voidaan sitoa Money Maker -takuuseen. Money Maker -takuu takaa, että ulkoistetun outboundin kustannukset kulkevat palvelun kautta saatujen tuottojen kanssa linjassa, jolloin kuluja ei synny tyhjästä. Näin varmistamme, että kustannukset pysyvät aina oikealla tasolla. 

Taloudelliset hyödyt

Taloudelliset hyödyt

Saat uuden liiketoiminta- tai ansaintamallin pilotoitua nopeasti ja tehokkaasti lisäten kassavirtaa nopeasti.

Palvelu voidaan sitoa Money maker -takuuseen, jolloin kulusi ovat linjassa tuottojen kanssa ja et maksa tyhjästä.

Tehokkuutta toimintaan

Tehokkuutta toimintaan

Saat lisää tietoa asiakkaista, täytät ajanvarauskalenteria ja hankitat laajempaa tulopohjaa.

Saat käyttöösi lisää resursseja ja uusia näkökulmia asiakassuhteiden hoitoon ja uusasiakashankintaan.

Parempi yrityskuva

Parempi yrityskuva

Palvelu toteutetaan yhdessä asiakasyrityksen tavoitteet ja tone-of-voice edellä.

Kontaktoinnin keinoin parannetaan asiakaskokemusta tarjoamalla esimerkiksi kilpailukykyisiä sopimuksia ja kohdennettuja tarjouksia.